Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2013

zanimpojde
zanimpojde
3518 e087
Reposted fromchalcedon chalcedon
Sponsored post
feedback2020-admin
zanimpojde
Reposted fromLadyGoga LadyGoga
zanimpojde
Chłopak mnie zostawił, przyjaciel olał. Nie no generalnie jest cudownie. Za tydzień matura.
— ja, A.
Reposted fromHydrazyna Hydrazyna
zanimpojde
Oczywiście, że wiem kim jestem.
— Drugie imię.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku
zanimpojde
3554 b510 500
Reposted fromchalcedon chalcedon
zanimpojde
3555 0467
I NEED MANII
Reposted fromCattleya Cattleya
zanimpojde
3560 a7bb
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
zanimpojde

Nie pytaj o nic, stoję wśród swoich, nie zapomnij wśród paranoi, wśród tych, których nie da się zastąpić!

— phiii :*
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
zanimpojde
3566 678d
Reposted fromlonelyday lonelyday
zanimpojde

April 25 2013

zanimpojde
8539 d06d
Reposted fromShizumachan Shizumachan
zanimpojde
zanimpojde
dziwnie tu bez Ciebie, teraz
Reposted fromekstaza ekstaza
zanimpojde
8560 3818
Reposted fromchwiloterapie chwiloterapie
zanimpojde
8565 25c4
perfect for monday morning
Reposted fromstepowywilk stepowywilk
zanimpojde
Nie jest możliwe zaplanowanie przyszłości przez kogoś, kto nie potrafi żyć TERAZ.
— Alan Watts
Reposted frompaflucy paflucy
zanimpojde
8572 a532
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zanimpojde
8580 7f8d
Reposted fromcreure creure
zanimpojde
Czas leczy rany.
— kiedyś znowu zaczniemy rozmawiać
Reposted fromLium Lium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...