Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2013

zanimpojde
Prob­lem sam w so­bie nie jest prob­le­mem, 
dopóki go so­bie nie wyolbrzymisz. 
— Sad but true
Reposted fromShizumachan Shizumachan
zanimpojde
8600 1ec8
Sponsored post
feedback2020-admin
zanimpojde
Przez szczerość utraciłam miłość, przez miłość przyjaźń.
— autobiografia ostatnich miesięcy
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
zanimpojde
To miasto jest moje
i ja jestem jego
w kryształowym powietrzu
płyniemy wzdłuż brzegów
czy jest piękne? - to mało istotne pytanie
ważne że łodzią jest
i jest przystanią
— Anna Frajlich
Reposted fromchwiloterapie chwiloterapie
zanimpojde
8644 aa2e
Reposted fromexistential-puke existential-puke
zanimpojde
Reposted fromragis ragis
zanimpojde
Decyzje, które podejmuje się w ułamku sekundy, zawsze odkrywają naszą prawdziwą naturę, nasze uatentyczne ja. Czy nam się to podoba, czy nie. I kiedy przychodzi ten ułamek sekundy, nie myśl, nie analizuj, nie czuj i nie odgaduj cudzych zamiarów. Po prostu reaguj. Uwierz. Uwierz sobie.
— Alex Kava
zanimpojde
  Obezwładnij mnie czułością, paraliżuj uważnością, proszę, oswój mnie, chciej być blisko...
— Mela Koteluk
Reposted fromchwiloterapie chwiloterapie
zanimpojde
Jest mi głupio tak cały czas powtarzać Ci jak bardzo mi tu źle, jak tęsknie i  chce mi sie płakać za każdym razem jak policze ile godzin dzieli mnie od zobaczenia Ciebie. Głupio wspominać Ci, że najlepiej byłoby gdybyś zabrał mnie jak najszybciej, a moje myśli same, mimowolnie krzyczą pytania jak stąd uciec, a ja sama nie umiem na nie odpowiedzieć.
Reposted fromzosienieczka zosienieczka
zanimpojde
Chciałabym żeby ktoś mnie przytulił, ale tak naprawdę, tak jak w filmach, tak mocno, tak długo , tak naprawdę. 
— chcę tak bardzo
Reposted fromm-shadows m-shadows
zanimpojde
zanimpojde
Lubię plotki o innych, ale o mnie samym wcale mnie nie interesują. Brak im uroku nowości.    
— Oscar Wilde
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze
zanimpojde
pamiętamy i będziemy pamiętać, choć często nie chcemy. 
Reposted fromnutt nutt
zanimpojde
Życie jest zbyt krótkie, by człowiek miał brać na siebie ciężar cudzych win. Każdy żyje swym życiem i płaci za to odpowiednią cenę.
— Oscar Wilde
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze
zanimpojde
mieliśmy błękitne oczy i nikt nas nie kochał
— Bonson
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze
zanimpojde
nie bój się doskonałości.
nigdy jej nie osiągniesz.
— Salvador Dali.
Reposted fromnutt nutt
zanimpojde
8749 2781 500
Reposted fromwrzoska wrzoska
zanimpojde
nie jesteś moim życiem, jesteś moim wybawieniem z niego.
Reposted fromekstaza ekstaza
zanimpojde
Nigdy nie troszczę się o to, co mówią ludzie pospolici  
— Oscar Wilde
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze
zanimpojde
Ludzie którzy tylko raz w życiu kochają, są właśnie prawdziwie płytcy
— Oscar Wilde
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...